FÆNGSLETS BÆREDYGTIGHEDSCHARTER

På FÆNGSLET har vi en klar holdning til bæredygtighed. Vi vil passe på ressourcerne både de menneskelige og materielle – og vi vil derigennem tage aktiv del i den globale kamp mod overbelastning af miljøet.

Derfor har vi udarbejdet et bæredygtighedscharter, som beskriver hvilke områder, vi sætter fokus på og hvilke handlinger, vi iværksætter.

Nærværende charter er version 1.0, og vi ser vores arbejde med bæredygtighed som en fortløbende udviklingsproces. I første omgang har vi udvalgt fire fokusområder, som vi vil arbejde med – blandt andet ud fra devisen: Ingen virksomhed kan gøre det hele, men alle kan gøre noget. Herefter vil vi løbende redigere bæredygtighedscharteret og fylde nye målsætninger på.

På FÆNGSLET passer vi på vores medarbejdere og har stort fokus på at skabe et sundt arbejdsmiljø fysisk og psykisk. Vi rækker ud til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og vi understøtter det lokale foreningsliv.

Flexjobbere og praktikanter
Vi ønsker at give medarbejdere med fysiske og/eller psykiske udfordringer en plads på arbejdsmarkedet og har derfor gennem mange år haft et større antal medarbejdere ansat i flexjob, ligesom vi gerne vil give mennesker under uddannelse muligheden for erhvervserfaring gennem et praktikforløb.

Sundt arbejdsmiljø fysisk og psykisk
Vi arbejder aktivt for en åben og tryg arbejdskultur blandt andet ved at give medarbejdere mulighed for at ytre sig om arbejdsmiljøet. Derfor har vi indført en løbende APV, så udfordringer med arbejdsmiljø kan blive taget op året rundt, og vi afholder årlige MUS med alle medarbejdere.

Lokale foreninger
Vi engagerer de lokale foreninger i vores erhvervs- og kulturarrangementer og støtter derigennem deres foreningsliv.

Efteruddannelse
Vi understøtter medarbejdernes løbende udvikling og arbejdsglæde og giver derfor medarbejderne mulighed for relevant efteruddannelse.

På FÆNGSLET ligger genanvendelighed dybt i vores DNA, da FÆNGSLET i sig selv er et stort transformationsprojekt, hvor vi genanvender en gammel statsbygning ved at gentænke brugen af den. I vores daglige virke passer vi på miljøet både ved at tænke genanvendelighed ind i alle led og ved at skåne miljøet for unødig skrald.

Affaldssortering
Vi har stort fokus på at sortere al vores affald med henblik på genanvendelighed.

Genanvendelse af madaffald
Vi har indgået en aftale med Daka Refood om afhentning af vores organiske affald, således det sikres at ressourcerne genanvendes til bl.a. foder, gødning og biogas.

Genanvendelse af materialer
Vi genanvender arrangements- og byggematerialer, ligesom vi genbruger allerede eksisterende genstande til vores mange arrangementer.

Håndtering af skrald
Vi har stort fokus på at renholde matriklen både i dagligdagen og efter arrangementer, så affaldet ikke belaster miljøet.

På FÆNGSLET renoverer vi løbende den gamle bygning, og i den forbindelse har vi stort fokus på at vælge energibesparende løsninger hver gang, vi skifter et gammelt system ud, så vi nedbringer vores energiforbrug væsentligt.

Minimering af energiforbrug
Vi udskifter løbende vores belysning til LED, vi optimerer fjernvarmesystemet, så vi sparer på varmen, og vi udskifter løbende toiletterne til vandbesparende modeller.

Rengøringsprodukter og toiletartikler
Vi bruger primært miljømærkede rengøringsprodukter for at skåne mennesker og miljø.

Lokale håndværkere
Vi tilstræber at hyre lokale håndværkere for at minimere transportbelastningen.

På FÆNGSLET har vi truffet nogle klare valg i forhold til den mad og drikke, vi serverer. Ved at minimere plastic og engangsemballage og ved at tænke det lokale ind i valg af råvarer tilstræber vi at belaste miljøet mindst muligt.

Valg af råvarer
Vi tilstræber at bruge lokale og sæsonbetonede råvarer.

Logovandflasker
Vores logovandflasker er co2 neutralt produceret af 100 % genbrugsplast.

Engangsemballage
Vi tilstræber at minimere engangsemballage ved servering.

Madspild
Vi tilstræber at minimere madspild og er derfor meget præcise i vores bestillinger af antal kuverter hos vores eksterne madleverandører.

SE OGSÅ

FÅ MERE UD AF DIT BESØG