12.05.2021

Tilfredsstillende årsresultat efter et hårdt år på FÆNGSLET

Trods nedlukninger og skrappe restriktioner i 2020 er det lykkedes at lande et positivt årsresultat. Det skyldes en kombination af hjælpepakker, nedskæringer og en sommer med besøgsrekord i Fængselsmuseet.

FÆNGSLET i sollys med pigtrådshegn rundt om

Sædvanligvis er det udviklingsplaner, en travl arrangementskalender og større istandsættelsesprojekter, der fylder årshjulet på FÆNGSLET. Inde og ude summer det af liv, og danske og udenlandske gæster lægger vejen forbi til konferencer, festivaler, koncerter, markeder, overnatning og rundvisninger. Cirka 220.000 gæster i løbet af et normalt år.

I 2020 har historien imidlertid været ganske anderledes. Uagtet det positive regnskabsresultat har der været skrevet en helt anden overskrift for 2020 end planlagt ved årets indgang.

"Som en oplevelsesvirksomhed, der er sat i verden for at samle mange mennesker til unikke oplevelser, er FÆNGSLET blevet hårdt ramt af Corona-krisen. FÆNGSLET har været nedlukket ad flere omgange eller underlagt skrappe restriktioner, der har betydet mange aflysninger og langt færre gæster samlet set end vanligt. Det ses tydeligt på omsætningen, der er faldet med ca. 40% og det samlede besøgstal, der er faldet med ca. 70%," siger FÆNGSLETs direktør Astrid Søes Poulsen.

Hjælpepakkerne med lønkompensation for hjemsendte medarbejdere og kompensation for faste udgifter har dog holdt en fast hånd under FÆNGSLETs økonomi i 2020 og gør, at resultatet ikke står i minus på bundlinjen. Dét sammenholdt med en rekordsommer i Fængselsmuseet og SleepIn og store interne nedskæringer - herunder også på medarbejderssiden - betyder, at bundlinjen lander på godt 400.000 kr.

"Det er meget tilfredsstillende, at det trods alt er lykkedes at styre FÆNGSLET igennem så stort et kriseår som 2020. Der er blevet arbejdet intenst med kriseplanerne, og der har været udvist rettidig omhu fra både ledelse og medarbejdere. Det er bestyrelsen meget tilfreds med," siger Henning Nørbæk, bestyrelsesformand for FÆNGSLET.

Museum, erhvervsudleje og Vestsalsbyggeri har klaret sig godt
Fængselsmuseet ender på samme besøgstal som i 2019, nemlig 65.000 gæster. Også FÆNGSLETs erhvervsudleje har klaret sig sikkert gennem krisen, da det har været muligt at fastholde stort set alle lejere og endda udvide med enkelte nye.

Højt aktivitetsniveau har der også været i opførelsen af FÆNGSLETs nye kultur-, event- og konferencesal Vestsalen. Byggeriet er gået over al forventning i 2020, og meldingen fra entreprenøren er, at salen står færdig tre måneder før tid i 2021 - nærmere bestemt til september. Økonomien er også på plads, da det lykkedes at skaffe yderligere fem mio. kr. i donation fra Salling Fondene i 2020.

Konferencer og events har været hårdt ramt

Lavt aktivitetsniveau har der til gengæld været i konference- og eventafdelingen. Omsætningen på møder og konferencer er faldet med 80%. En meget stor del af den sædvanlige møde- og konferenceaktivitet er blevet aflyst eller flyttet til 2021 på grund af Corona-restriktionerne.

Næsten lige så hårdt er det gået ud over event-kalenderen, hvor det kun lykkedes at gennemføre få af de tilbagevendende publikumssucceser såsom Grundlovsdebat, der var flyttet til september, og Halloween-aktiviteterne i uge 42.

"Vi ser fortrøstningsfuldt på 2021, selvom det også bliver et år, der i høj grad er mærket af Corona-krisen. I årets første måneder er al aktivitet i museet, SleepIn, event og konference igen lukket ned, men hjælpepakkerne er tilsvarende forlænget, hvilket er afgørende vigtigt for FÆNGSLETs økonomi. Vores forventning er jo, at restriktionerne langsomt udfases hen over sommeren, og at vi ser ind i et andet halvår med tæt på normal aktivitet," siger Astrid Søes Poulsen.

Se også